Tận hưởng dịch vụ tuyệt vời cùng Air Asia đi Úc, Hàn Quốc giá rẻ

476
Tận hưởng dịch vụ tuyệt vời cùng Air Asia đi Úc, Hàn Quốc giá rẻ
Rate this post

Thời hạn đặt vé: 31 tháng ba 2014 – 6 tháng tư 2014

Thời hạn bay: 1 tháng tư 2014 – 30 tháng chín 2014

Ghi chú Thông tin bay

– Các chuyến bay phụ thuộc vào sự phê duyệt theo quy định.
– Số chỗ ngồi là hạn chế

Tận hưởng dịch vụ tuyệt vời cùng Air Asia đi Úc, Hàn Quốc giá rẻ

Hà Nội ► Kua-la Lăm-pơ ► Bờ Biển Vàng: USD 219

Hà Nội ► Kua-la Lăm-pơ ► Perth: USD 159

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Melbourne: USD 209

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Sydney: USD 209

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Adelaide: USD 189

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Perth: USD 159

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Bờ Biển Vàng: USD 209

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Thượng Hải: USD 179

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Osaka – Kansai: USD 169

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Nagoya – Chubu: USD 149

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Phủ Sơn: USD 149

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Seoul: USD 179

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Đôn Mường ► Yangon: USD 79

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Penang: USD 89

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Đôn Mường ► Chiềng Mai: USD 89

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Bangkok – Đôn Mường ► Phu-kẹt: USD 89