Tận hưởng chuyến du lịch cùng Air Asia đi Úc, Hàn Quốc

415
Tận hưởng chuyến du lịch cùng Air Asia đi Úc, Hàn Quốc
Rate this post

Tận hưởng chuyến du lịch cùng Air Asia đi Úc, Hàn Quốc

Thời hạn đặt vé: 7 tháng tư 2014 – 13 tháng tư 2014

Thời hạn bay: 1 tháng tư 2014 – 30 tháng chín 2014

Ghi chú Thông tin bay

– Các chuyến bay phụ thuộc vào sự phê duyệt theo quy định.
– Số chỗ ngồi là hạn chế

Hà Nội ► Kua-la Lăm-pơ ► Bờ Biển Vàng: USD 229

Hà Nội ► Kua-la Lăm-pơ ► Perth: USD 189

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Melbourne: USD 229

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Sydney: USD 229

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Adelaide: USD 199

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Bờ Biển Vàng:  USD 219

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Perth: USD 179

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Thượng Hải: USD 189

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Nagoya – Chubu: USD 149

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Osaka – Kansai: USD 169

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Seoul: USD 179

Hồ Chí Minh (Sài Gòn) ► Kua-la Lăm-pơ ► Phủ Sơn: USD 149